Differentieret moms

DIFFERENTIERET MOMS PÅ FØDEVARER

Blandt samtlige 28 EU-lande er Danmark det eneste land, der ikke arbejder med differentierede momssatser. Samtlige differentierede momssatser i resten af EU indbefatter lavere moms på alle eller udvalgte fødevarer.


Det er ikke rimeligt at Danmark skal have den næsthøjeste moms i EU kun lige overgået af Ungarn med 27%. Vores andenplads deles med Sverige og Kroatien.


Fordele ved differentieret moms:

  • Når man sammenligner forbrugerpriserne på fødevarer i Danmark med tilsvarende priser i andre lande, fremstår danske priser blandt EU’s dyreste. Det er åbenlyst, at EU’s højeste moms på almindelige fødevarer medvirker til høje fødevarepriser. Lavere moms vil give forbrugerne billigere fødevarer.
  • ”Pisk og gulerod” er en ofte anvendt kombination, når man politisk vil fremme en sag. På fødevareområdet har forbrugerne og erhvervet kun mødt ”pisken”, men har endnu ”guleroden” til gode! Vi har EU’s højeste generelle moms, og i modsætning til både Sverige og Tyskland har vi allerede i dag punktafgifter – oven i momsen – på is, slik, chokolade og andre søde sager.
  • Mindre grænsehandel. 66% af husstandene fra Region Syddanmark oplyser, at de køber ”fødevarer og andre dagligvarer”, når de grænsehandler. 42% af husstandene fra Region Syddanmark grænsehandler i øvrigt 4 – 5 gange årligt eller oftere.


Ulemper ved differentieret moms:

  • Der kan være øgede administrative omkostninger, hvis der indføres differentieret moms, krav om mærkning, afgrænsninger i forhold til varer med højere moms, udgifter til kontrol og revision mv. Der er tale om omkostninger, der alene vil forekomme i forhold til den hovedgruppe af tiltag, der er baseret på nedsat moms.
  • Momsen udgør i runde tal ca. 20% af det samlede skatte- og afgiftsprovenu. Hvis man først åbner for differentieret moms for ét område, vil der hurtigt opstå et pres på politikerne for nedsat moms på andre områder, og dermed vil finansieringen blive udfordret politisk. Det kræver politiske prioriteringer.
  • EU’s medlemsstater er begrænset af nogle overordnede regler. Det betyder fx, at der ikke må differentieres i forhold til produktionsmetode. Dermed er det ikke muligt at sætte momsen ned på kun økologiske fødevarer. Der må heller ikke differentieres inden for en given varegruppe. Der må gerne indføres en særlig lav moms for mælk, men der må ikke skelnes mellem fx skummetmælk og sødmælk; mælk er mælk.


Lad os sænke momsen på fødevarer generelt. Lad os bare hæve punkt afgiften på is, chokolade og andre søde sager. En 3 årig forsøgsperiode ville være til nok til at kunne undersøge, om det har en positiv indvirkning på danskernes sundhed generelt, at kød grøntsager og frugt generelt er billigere.

Kontakt:


Niels Flemming Hansen

niels@nielsflemming.dk


Kampagneleder:


Rasmus Sømod rasmus@nielsflemming.dk