Folkeskolen

FOLKESKOLEREFORMEN BØR HAVE SERVICEEFTERSYN

Folkeskole reformen trænger i min verden til et alvorligt serviceeftersyn.


I 1994 satte 300 representanter fra 92 lande og 25 forskellige organatitioner sig sammen i  Salamanca, Spanien, for at sætte gang i initiativet om Uddannelse for Alle. De lavde følgende erklæring:

 

Vi tror på og erklærer hermed at:

  • Alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau.
  • Ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov.
  • Uddannelsessystemer og uddannelsesforløb skal indrettes og iværksættes på en sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov.
  • De, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn.


Det var i sig selv meget godt, problemet er bare at det man diskuterede i 1994, lagde grundlaget for inklusion i folkeskolen, altså tanken om at droppe special undervisnings klasserne, og blev det der udmyndede sig med folkeskolereformen i 2014.

Masser af fine tiltag, men jeg mener også det har skabt en folkeskole, hvor hensynet til børnene med behov for special hjælp, vejer tungere end de andre børns behov. Det er i dagligdagen, ikke nogens skyld, men som lærer kan man simpelthen ikke tage sig af alle børnene, når de har så forskellige behov.


Vi skal have en folkeskole, hvor der er plads til det enkelte barn, og som der står, i stykke 4, i erklæringen fra Salamanca, anvende en pædagogik der er centreret omkring det enkelte barn, det mener jeg ikke en enkelt lærer kan, med op imod 28 elever i klasserne.


Vi skal fremadrettet

  • Have respekten tilbage til lærerne i folkeskolen.
  • Skabe folkeskole klasser hvor der er plads til alle børn, ikke kun dem med specialbehov.
  • VHave de sociale færdigheder tilbage til eleverne.


Derfor er det mit forslag at alle klasser fra 0 til 4-5 klasse som minimum har en lærer og en pædagog/undervisningsassistent, tilknyttet i samtlige timer. Lærernes fokus skal være på at undervise, og ikke på at sende elever der larmer ud og løbe 3 gange rundt om skolen, for at få tid tll at undervise de andre elever. Pædagogen/undervisningsassistenten skal deltage og hjælpe eleverne med at finde konstruktive løsninger på elevkonflikter.


ligesom lærerne laver en uddannelsesmæssig årsplan skal pædagog/undervisningsassistent udarbejde klassens sociale årsplan, i sammearbejde med lærerne. Samtidig skal pædagog/undervisningsassistent hjælpe lærerne med at forklare opgaverne til eleverne, således at vi taber så få som muligt.


På den måde får vi en folkeskole, hvor børnene lærer noget, de er socialt til stede i skolen, og i fritiden, og sidst med ikke mindst får lærerne igen den respekt de fortjener.


Dette er ikke en billig opgave, men omvendt koster det også samfundet mange penge at tabe børn på gulvet, der ikke får noget ud af deres folkeskole.

Kontakt:


Niels Flemming Hansen

niels@nielsflemming.dk


Kampagneleder:


Rasmus Sømod rasmus@nielsflemming.dk