Det danske erhvervsliv skal stå stærkt

Vi skal sikre de danske virksomheder. De er rygraden i det danske velfærdssamfund. Læs mere her:

Uden vores erhvervsliv var der ingen velfærd. Derfor er bedre vækstvilkår for danske virksomheder altafgørende. De skal sikre den velfærd, vi alle holder af og de arbejdspladser, vi har behov for. Vi har lettet byrderne for virksomhederne i denne regeringsperiode, og det arbejde vil vi fortsætte.

Derfor vil jeg:      

  • Afskaffe selskabsskatten.
  • Fjerne unødvendigt bureaukrati.
  • Fjerne arveafgiften for familieejede virksomheder.