Det skal altid kunne betale sig at arbejde

Der er ingen grund til, at danskerne skal bo i et af verdens mest skatte- og afgiftsplagede lande.

Som erhvervsdrivende i Syddanmark ved jeg, at en tung skattebyrde spænder ben for flid og motivation. Vi skal belønne – ikke straffe – de danskere, der går på arbejde og bidrager til fælleskassen.

Vi ønsker et mere enkelt og fair skattesystem med et lavere skattetryk. Vi skal bane vejen for dem, der kan og vil, fordi det i sidste ende er sådan, vi har råd til athjælpe dem, der ikke kan selv.

Vi vil sænke skatten på arbejde for alle. Vi vil helt fjerne arveafgiften. Vi vil sænke registreringsafgiften. Og vi vil sænke boligskatterne igen. Sådan arbejder vi i Det Konservative Folkeparti for lavere skat. Skridt for skridt. Regering efter regering.

Det gør vi, fordi resultaterne tæller.