Sydslesvig

Vi skal værne om det danske mindretal i Sydslesvig. Læs mere her:

Jeg arbejder for, at Sydslesvig skal have mulighed for at søge tilskud til aktiviteter, der har til formål at understøtte og øge trivslen blandt socialt udsatte medlemmer af det danske mindretal, herunder aktiviteter rettet mod børn og unge fra socialt udsatte familier.