Trafik og infrastruktur

Danskerne skal ikke spilde deres tid med at sidde i kø.

Alt for mange danskere sidder dagligt fast i trafikken og spilder tid, som de kunne have brugt med deres familie eller arbejde.

Siden 2010 er trafikken på motorvejene steget med over 31 pct. Motorvejene står i dag for ca. en tredje-del af vejtrafikken i Danmark, mens de for 25 år siden kun afviklede en tiendedel af trafikken.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi får mindsket køerne mest muligt på de danske veje. Det gør vi ved at investere i vores vejnet. Vi har i denne regeringsperiode allerede investeret massivt i vejnettet – og vi ønsker, at vi de kommende år investerer over 110 milliarder kroner i bedre infrastruktur. Det betyder både, at der skal investeres i nye motorveje, og at vi skal benytte de eksisterende veje bedre, end vi gør i dag – så du oplever mindre kø på motorvejen.