Mine mærkesager

En afgørende stemme

Det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er repræsenteret i Europa-Parlamentets største partigruppe, EPP. Vores plads i EPP-gruppen sikrer, at Danmark har indflydelse på alle beslutninger, der træffes i EU, som har betydning herhjemme for danske familier, lokalsamfund og virksomheder. Den indflydelse bruger vi til at sikre, at Danmark altid bliver hørt i Bruxelles. Derfor er vi en afgørende stemme for Danmark i EU.

Det Konservative EU-valgprogram

Danmark er et lille land. Derfor er det afgørende, at vi indgår i et velfungerende europæisk samarbejde. Vi kan rigtig meget selv, men grænseoverskridende udfordringer som eksempelvis den grønne omstilling, kriminalitet og sikringen af EU’s ydre grænser løses bedst iblandt vores europæiske ligesindede. Derfor er det i klar dansk interesse, at der er et stærkt europæisk samarbejde om grænseoverskridende problemer, og at vi søger størst mulig indflydelse på det.

Helt overordnet skal EU begrænse sin indblanding i medlemslandenes indre anliggender og fokusere sine indsatser på områder, som landene ikke er i stand til at løse selv. Fundamentet er et EU, der sikrer vækst og arbejdspladser og løser grænseoverskridende problemer, men samtidig respekterer EU-landenes egne kompetencer.

Læs mere