Migration

Beskyttelse af EU’s ydre grænser – vi vogter om Danmark og Europa​

Danskerne skal fortsat kunne føle sig trygge i Danmark, men i en tid med voldelige konflikter i flere dele af verden trænger flygtningestrømme sig på ved Europas grænser. Vi har allerede set mindelser om flygtningekrisen i årene omkring 2015 med tragedier på Middelhavet, hvor mange flygtninge har mistet livet på havet i håbet om et bedre liv i Europa. Næsten 400.000 migranter søgte mod EU alene i 2023.

Vi skal være realistiske og ærlige, når vi taler om EU’s ydre grænser. Europa hverken kan eller skal huse alle de mennesker, som måtte ønske at komme til Europa. Det stiller krav til EU. Derfor mener vi, at EU skal gøre mere for at sikre sine ydre grænser. Det kan f.eks. være gennem en øget indsats i konflikternes nærområder i form af EU-finansierede flygtningecentre, styrket grænsesamarbejde gennem EU’s grænseagentur, Frontex, og patruljering af Middelhavets migrationsruter. EU bør afsætte langt flere penge til Frontex, så vi får stoppet den illegale migration til lande som Grækenland og Italien. Det er et fælles ansvar at sikre vores fælles ydre grænser, og det er en indsats, som også gavner Danmark. Arbejdet bør igangsættes hurtigst muligt, så vi undgår igen at stå i en situation, hvor der går flygtninge på danske motorveje.

Flygtninge hjælpes bedst i nærområderne – ingen masseindvandring til Europa

Det Konservative Folkeparti mener, at EU har et ansvar i forbindelse med humanitære katastrofer rundt omkring i verden. Men vi mener ikke, at løsningen er at flytte folk til Europa. Vi skal hjælpe folk, der hvor de befinder sig; i nærområderne. Derfor ønsker vi, at EU styrker sine ydre grænser og styrker den lokale indsats i konflikt- og kriseområderne.

I Det Konservative Folkeparti mener vi ikke, at Danmark skal tage imod asylanter som en del af EU’s interne fordeling af flygtninge inden for EU, og der skal heller ikke etableres lovlige migrationsruter ind i Europa eller udarbejdes en europæisk definition af klimaflygtninge. Vi ønsker et opgør med det asylsystem, som giver ret til ophold i Europa, hvis folk fra et krigshærget land sætter deres fod på europæisk jord. Det er uholdbart, og det vil underminere sammenhængskraften i de europæiske lande. Det kræver, at vi samarbejder med de lande, hvor migranter rejser fra, så vi forhindrer, at de sætter livet på spil. Afrikas befolkning vokser med stor hast, og migration bliver og vil blive brugt som et militært middel til at destabilisere EU. Det skal EU være forberedt på.

Vores EU-valgprogram

Danmark er et lille land. Derfor er det afgørende, at vi indgår i et velfungerende europæisk samarbejde. Vi kan rigtig meget selv, men grænseoverskridende udfordringer som eksempelvis den grønne omstilling, kriminalitet og sikringen af EU’s ydre grænser løses bedst iblandt vores europæiske ligesindede. Derfor er det i klar dansk interesse, at der er et stærkt europæisk samarbejde om grænseoverskridende problemer, og at vi søger størst mulig indflydelse på det.

Helt overordnet skal EU begrænse sin indblanding i medlemslandenes indre anliggender og fokusere sine indsatser på områder, som landene ikke er i stand til at løse selv. Fundamentet er et EU, der sikrer vækst og arbejdspladser og løser grænseoverskridende problemer, men samtidig respekterer EU-landenes egne kompetencer.

Læs mere